1) ada 2 jenis, boleh diperbaharui dan tidak boleh a) SUMBER b) MANUAL c) CAHAYA d) AUTOMATIK 2) perantara antara sumber dengan beban a) TANPAWAYAR b) KAWALAN c) AUTOMATIK d) MEDIUM 3) membolehkan alatan elektrik berfungsi dan beroperasi. a) MATAHARI b) BERWAYAR c) SUMBER d) BEBAN 4) pengawalan arus elektrik secara selamat a) KAWALAN b) AIR c) NUKLEAR d) SUMBER 5) sumber elektrik di negara Eropah a) ANGIN b) KAWALAN c) MANUAL d) PETROLEUM 6) sumber elektrik dari janakuasa hidroelektrik  a) TERUS b) AIR c) BERWAYAR d) NUKLEAR 7) sumber tenaga solar a) MATAHARI b) MEDIUM c) TANPAWAYAR d) PETROLEUM 8) sumber tidak boleh diperbaharui a) BEBAN b) PETROLEUM c) KAWALAN d) KINETIK 9) sumber tidak boleh diperbaharui a) TRANSFORMER b) ANGIN c) TANPAWAYAR d) NUKLEAR 10) jenis medium 1 a) MATAHARI b) MANUAL c) ULANGALIK d) BERWAYAR 11) jenis medium 2 a) TANPAWAYAR b) MATAHARI c) BEBAN d) HABA 12) tindakbalas elektrik terhadap lampu a) CAHAYA b) TRANSFORMER c) KAWALAN d) BUNYI 13) tindakbalas elektrik terhadap kipas a) KINETIK b) MATAHARI c) NUKLEAR d) MEDIUM 14) tindakbalas elektrik terhadap radio a) BUNYI b) TERUS c) CAHAYA d) AUTOMATIK 15) tindakbalas elektrik terhadap sterika a) KINETIK b) BEBAN c) HABA d) CAHAYA 16) kawalan dengan suis a) TANPAWAYAR b) KINETIK c) BEBAN d) MANUAL 17) kawalan tanpa suis a) AUTOMATIK b) KAWALAN c) BUNYI d) MANUAL 18) untuk naik dan turunkan arus AU a) TANPAWAYAR b) MANUAL c) NUKLEAR d) TRANSFORMER 19) AU, arus ........ a) TRANSFORMER b) TERUS c) TANPAWAYAR d) ULANGALIK 20) AT, arus ........ a) BERWAYAR b) TERUS c) PETROLEUM d) ULANGALIK

REKA BENTUK ELEKTRIK T2 - ELEMEN SISTEM ELEKTRIK

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?