1) หมายเลขใดคือ ท่อนำไข่ ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) หมายเลข 3 คืออวัยวะใด ? a) ช่องคลอด b) ปากมดลูก c) มดลูก d) รังไข่ 3) หมายเลข 2 คืออวัยวะใด ? a) ปากมดลูก b) มดลูก c) ช่องคลอด d) ท่อนำไข่ 4) อวัยวะหมายเลขใด มีหน้าที่ผลิตไข่และสร้างฮอร์โมนเพศหญิง ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) อวัยวะส่วนใดที่เป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?