1) Mereka memperoleh maklumat tentang daya geseran melalui majalah _____________ internet. a) atau b) yang c) dan 2) Saintis itu menggunakan mikroskop__________ melihat objek halus dan seni dengan lebih jelas. a) sambil b) untuk c) walaupun 3) Semut dikenali sebagai tentera berkaki enam __________ sering bergerak dalam satu garisan yang panjang. a) kerana b) agar c) tetapi 4) Kita harus menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam peti sejuk ____________ kekal segar. a) lalu b) supaya c) sambil 5) Tempoh pembakaran lemang lebih singkat _________ dibakar dengan menggunakan pembakar lemang elektrik. a) untuk b) tatkala c) jika

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?