1) สารเนื้อผสมระหว่างผงถ่านกับผงตะไบเหล็ก แยกได้โดยวิธีใด a) การกรอง b) ใช้แม่เหล็กดูด c) การตกผลึก d) การร่อนออก 2) การระเหิดควรจะใช้แยกสารผสมในข้อใด a) น้ำโคลน b) น้ำกับน้ำมัน c) เกลือแกงกับลูกเหม็น d) แป้งมันกับน้ำตาล 3) สารผสมข้อใดแยกออกจากกันได้โดยวิธีการหยิบออก a) ข้าวสารผสมกรวดทราย b) น้ำผสมน้ำมัน c) พริกป่นผสมน้ำตาลทราย d) เกลือผสมแป้งมันสำปะหลัง 4) สารผสมข้อใดสามารถแยกโดยการตกตะกอน a) สารละลายน้ำเชื่อม b) สารละลายแอลกอฮอล์ c) น้ำโคลน d) น้ำปลา 5) การแยกผงอะลูมิเนียมกับน้ำตาลทรายใช้วิธีการใด   A การหยิบออก B การละลายน้ำและกรอง C การใช้แม่เหล็กดึงดูด a) เฉพาะข้อ C b) ข้อ A และ B c) ข้อ B d) ข้อ A และ C 6) เด็กชายบีช่วยคุณแม่แยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทิ เด็กชายบีควรเลือกวิธีการข้อใดจึงเหมาะสม a) การกรอง b) การร่อน c) การตกตะกอน d) การหยิบออก 7) ข้อใดสัมพันธ์กันระหว่างสารกับวิธีการแยกสาร a) แยกเข็มหมุดออกจากผงตะไบเหล็ก : การกรอง b) แยกน้ำตาลออกจากผงถ่าน : การตกตะกอน c) แยกตะกอนดินออกจากน้ำ : การร่อน d) แยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสาร : การหยิบออก 8) การกรองเป็นวิธีการที่สามารถใช้แยกสารในข้อใดออกจากกัน a) เกลือกับพริกป่น b) ทรายกับผงชอล์ก c) น้ำกับเศษใบเตย d) ผงตะไบเหล็กกับทราย 9) ถ้าต้องการนำน้ำคลองที่ขุ่นมาทำให้น้ำใสขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน ควรเลือกใช้วิธีการข้อใดจึงเหมาะสม a) กรองด้วยผ้าขาวบาง b) การกลายเป็นไอโดยการนำมาผึ่งแดด c) ร่อนด้วยตะแกรง d) ตกตะกอนด้วยสารส้มบดละเอียด 10) หากเราต้องการแยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากกรวด วิธีแยกสารผสมใดเหมาะสมที่สุด a) การหยิบออก b) การรินออก c) การตกตะกอน d) การกรอง

วิธีการแยกสารเนื้อผสม ป.6

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?