1) ข้อใดอธิบาย Bentuk Kata Kerja ได้ถูกต้อง a) รูปลักษณ์ของคำกริยา b) คำกริยาในภาษามลายู c) ลักษณะคำกริยา d) ชนิดคำกริยา 2) ชนิดของ Bentuk Kata Kerja ข้อใดไม่ถูกต้อง a) Kata kerja majmuk b) Kata kerja tunggal c) Kata kerja terbitan d) Kata kerja transitif 3) ข้อใดเป็น bentuk kata kerja ที่เอาคำรากศัพท์มาเติมหน่วยคำเติม (imbuhan) a) Kata kerja majmuk b) Kata kerja tunggal c) Kata kerja terbitan d) Kata kerja ganda 4) ข้อใดเป็น bentuk kata kerja ที่เอาคำรากศัพท์มาซ้ำกัน a) Kata kerja majmuk b) Kata kerja tunggal c) Kata kerja terbitan d) Kata kerja ganda 5) ทุกข้อเป็นชนิดของ Kata kerja terbitan ยกเว้นข้อใด a) awalan b) sisipan c) terbitan d) apitan 6) ทุกข้อเป็น kata kerja apitan ยกเว้นข้อใด a) mencucikan b) mendapatkan c) kehujanan d) menterjemah 7) ทุกคำเป็น kata ganda ยกเว้นข้อใด a) jalan-jalan, bolak-balik, orang-orang b) dedaun, bebawang, kekuda c) mandi-manda, kekuda, bebola d) pergi jalan, kereta api, buah tangan 8) คำในข้อใดเป็น kata kerja terbitan berawalan a) berdiri b) kirimi c) belikan d) menjadikan 9) คำในข้อใดเป็น kata ganda separa a) biri-biri b) kanak-kanak c) bolak-balik d) bebawang 10) คำในข้อใดเป็น kata ganda berentak a) orang-orang b) mandi-manda c) dedaun d) tertanya-tanya

แบบทดสอบเล่มที่ 2 รูปลักษณ์ของคำกริยา

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?