1) Kawasan berlorek mewakili ___________ a) Subset b) Pelengkap c) Unsur 2) Daripada gambar rajah Venn, nyatakan unsur A' a) { 1 ,2 } b) { 5 ,10 } c) {3,4,6,7,8,9} d) { 1 ,2 ,5 ,10 } 3) Senaraikan unsur bagi B' a) { 5, 6 } b) { 5 , 6, ,7 ,8} c) {1, 2 } d) { 1 ,2 ,5 ,6 } 4) . Diberi set semesta x = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15} A = {1, 3, 5, 15}, B = {2, 3, 5, 7} dan C = {2, 4, 6, 8}. Apakah set A' a) {2 ,4 , 6 , 7 ,8 ,9 ,12 } b) { 2 ,3 ,5 ,7 } c) { 2 , 4 , 6 ,8 } d) { 1 , 3, 5 ,15 } 5) tentukan unsur bagi (A ∩ B )' a) { 1 , 2 } b) { 7 , 8 } c) { 3 ,4 ,5,6,7,8 } d) { 3 4, 5, 6 } 6) Daripada gambar rajah Venn di atas, cari bilangan unsur bagi set n(B') a) 5 b) 6 c) 7 d) 8

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?