1) คุณครูผู้สอนวิชาพลศึกษาชื่ออะไร a) กิตติพงศ์ b) กิจติพงษ์ c) กิตฐิพงษ์ d) กิจฐิพงษ์ e) กิจจิพงศ์ f) กิจฐิพงศ์ 2) คุณครูท่านใดสอนวิชาพลศึกษา a) b) c) d) e) f)

ทดลองเกมแบบฝึก KK ClassRoom

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?