1) Teknik Empati a) soal sebarang percangahan yang timbul b) soal sebarang kemusykilan yang timbul c) fahami segala emosi yang timbul d) buat gambaran terhadap isu timbul 2) Teknik Penyoalan a) soal sebarang percangahan yang timbul b) buat gambaran terhadap isu timbul c) buat ringkasan tentang isu yang dibincang d) soal sebarang kemusykilan yang timbul 3) Teknik Konfrontasi a) buat gambaran terhadap isu timbul b) soal sebarang percangahan yang timbul c) soal sebarang kemusykilan yang timbul d) fahami segala emosi yang timbul 4) Teknik Refleksi a) soal sebarang kemusykilan yang timbul b) soal sebarang percangahan yang timbul c) fahami segala emosi yang timbul d) buat gambaran terhadap isu timbul 5) Teknik Interprestasi a) buat tafsiran berdasarkan isu berbangkit b) buat gambaran terhadap isu timbul c) soal sebarang kemusykilan yang timbul d) fahami segala emosi yang timbul 6) Teknik Merumus a) soal sebarang percangahan yang timbul b) soal sebarang kemusykilan yang timbul c) buat tafsiran berdasarkan isu berbangkit d) buat ringkasan tentang isu yang dibincang

Kemahiran Interpersonal

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?