חויה שהיתה לך בקורונה , משאלה אחת שהתגשמה לך השנה, מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בבידוד?, אם היה לך ערב בלי קורונה מה היית עושה?, ...מבחינתי הצלחה שלי באולפן זה, השיר שמזכיר לי רגעים שמחים, אני הכי אוהב בעברית, אני הכי אוהב בישראל, אני הכי אוהב במשפחה שלי, חפץ שהייתי מחליף בבית שלי .

שאלון היכן

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?