มารยาท - กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ, สมาชิก - ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกัน, สรุป - ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่อง, กติกา - ข้อตกลง, ข้อบังคับ, กระจ้อยร่อย - เล็กนิด, เล็กๆ, ฉันเพล - กินอาหารกลางวัน (ใช้สำหรับพระสงฆ์), ปฏิเสธ - ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, จ้อกแจ้ก - เสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกัน จนฟังไม่ได้ศัพท์, สำเร็จ - เสร็จ, ถึง, บรรลุ, สามัคคี - ความพร้อมเพรียง,

เราอยู่นี้...หาให้เจอนะ (ป.3 บท 1 คำศัพท์)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?