1) Perayaan di Malaysia terbahagi kepada 3 kategori iaitu: 1. Perayaan Utama di Malaysia 2. Perayaan Agama dan Kepercayaan 3. Perayaan Kebudayaan. a) Betul b) Salah 2) Berapakah jumlah perayaan utama di Malaysia? a) 6 b) 3 c) 4 3) Hari Gawai merupakan perayaan yang disambut oleh _____________. a) Etnik Siam b) Kaum Dayak c) Kaum Melayu 4) Perayaan Tadau Kaamatan merupakan antara perayaan utama di Malaysia. a) Salah  b) Betul 5) Hari Wesak merupakan perayaan bagi penganut agama _____________. a) Kristian b) Sikh c) Buddha 6) Apakah perayaan bagi penganut agama Hindu? a) Lay Krathong b) Hari Wesak c) Thaipusam 7) Perayaan Thaipusam merupakan perayaan di bawah kategori: a) Perayaan Utama di Malaysia b) Perayaan Kebudayaan. c) Perayaan Agama dan Kepercayaan 8) Hari Easter merupakan perayaan bagi penganut agama ______________. a) Sikh b) Buddha c) Kristian 9) Perayaan bagi agama Sikh digelar sebagai a) Lay Krathong b) Vaisakhi c) Thaipusam 10) Perayaan kebudayaan bagi masyarakat etnik Siam ialah __________. a) Cap Goh Mei b) San Pedro c) Lay Krathong 11) Masyarakat India meraikan perayaan Ponggal sebagai perayaan _________. a) utama di Malaysia b) kebudayaan c) agama dan kepercayaan 12) Perayaan kebudayaan bagi masyarakat Portugis (Serani) di Melaka digelar sebagai ________.  a) Jis Pai b) San Pedro c) Hari Raya Aidiladha 13) Perayaan Jis Pai (sambutan tahun baru) merupakan perayaan kebudayaan bagi masyarakat __________. a) orang asli b) etnik Siam c) masyarakat Portugis di Melaka 14) Masyarakat Cina merayakan perayaan Cap Goh Mei sebagai perayaan ______________. a) utama di Malaysia b) agama dan kepercayaan c) kebudayaan 15) Tujuan perayaan disambut adalah __________ a) Mengingati peristiwa-peristiwa tertentu. b) Membeza-bezakan perayaan antara satu sama lain. c) Untuk bersuka ria secara berlebih-lebihan 16) Yang berikut adalah kepentingan sambutan perayaan bersama keluarga kecuali: a) Menjalinkan hubungan yang erat dan mesra antara ahli anggota keluarga b) Meningkatkan hubungan dan interaksi sesama ahli c) Mengenali peribadi ahli keluarga dengan lebih mendalam d) Mencari kelemahan ahli keluarga kita

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?