where is the hotel? - gdzie jest hotel, it`s on the right - to jest po prawej, it`s on the left - to jest po lewej, On the corner of X and Y - na skrzyżowaniu (ulic) X i Y, At the corner - na narożniku, Across the street from Z - po drugiej stronie ulicy od Z, Next to - obok, Opposite - naprzeciwko, In front of - przed, Behind - za, Between - pomiędzy, Near - blisko, Far - daleko, At the end of - na końcu (czegoś np.: ulicy), In - w, On - na, Under - pod, Go to - idz do, Go South / North / East / West - kieruj się na południe / północ / wschód / zachód, Go past - miń / przejdź obok, Go straight on / ahead - idź prosto / przed siebie, Go along (the river) - idź wzdłuż (rzeki), Go over (the bridge) - przejdź przez (most), Go through (the park) - przejdź przez (park), Go up / down the street - idź w górę / dół ulicy, Cross the street - przejdź na drugą stronę ulicy, Go around / round (the roundabout) - przejdź dokoła (ronda), Turn left on - skręć w lewo w (ulicę), Turn right on - skręć w prawo w (ulicę), Take the second turning / turn on the left - skręć w drugą w lewo,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?