δηλ. - δηλαδή, κ.ά. - και άλλα, ΕΛ.ΤΑ. - Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ι.Χ. - Ιδιωτικής Χρήσης, μ.μ. - μετά το μεσημέρι, σελ. - σελίδα, π.χ. - παραδείγματος χάρη, π.Χ. - προ Χριστού, τ.μ. - τετραγωνικό μέτρο, κτλ. - και τα λοιπά, Δ.Ε.Η. - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ο.Τ.Ε. - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος,

Αρκτικόλεξα/Συντομογραφίες

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?