1) Apakah maksud Syirik ? a) Perbuatan yang bukan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. b) Perbuatan yang disukai oleh Allah dengan sesuatu yang lain  c) Perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. 2) Apakah hukum mensyirikkan Allah? a) Harus b) Haram c) Makruh d) wajib 3) syirik terbahagi kepada ? a) 2 b) 3 c) 4 4) Nyatakan jenis-jenis syirik dengan betul ? a) syirik kabir dan syirik soghir b) Syirik Jalli dan Syirik khuffi. c) Syirik Jalli dan Syirik Khafi  5) Mempercayai atau mengakui bahawa adanya tuhan yang lain selain Allah dikenali sebagai a) Syirik kabir b) Syirik Jalli c) Syirik Khafi 6) Contoh perbuatan menyembah berhala, matahari, atau minta selain Allah  a) Syirik Jalli b) Syirik kabir c) Syirik Khafi 7) Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat disebut sebagai a) Syirik Jalli b) Syirik soghir c) Syirik Khafi 8) Melakukan Ibadat bukan semata-mata kerana Allah seperti Riak melakukan solat ( menunjuk-nunjuk ) juga merupakan  a) Syirik Jalli b) Syirik Khafi c) Syirik soghir 9) Akibat perbuatan syirik Jalli.... a) Merosokkan akidah dan berdosa kecil b) Hilang pergantungan Allah taala dan berdosa besar c) Merosakkan akidah, hilang tempat pergantungan Allah dan Berdosa besar 10) Akibat melakukan perbuatan syirik khufi.... a) Menghapuskan pahala, menimbulkan permusuhan dan mudah putus asa b) Memperbanyakan pahala, tiada permusuhan dan dibenci masyarakat  c) Sukar menerima pandangan orang lain, tidak berputus asa dan menghapuskan pahala 11) perlakuan ini termasuk kepada perbuatan syirik ? a) syirik jalli b) syirik khafi c) syirik soghir d) syirik kabir 12) perlakuan ini termasuk kepada perbuatan syirik ? a) syirik jalli b) syirik khafi c) syirik soghir d) syirik kabir

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?