1) Z iloma państwami sąsiaduje Polska? a) 5 b) 7 c) 8 2) Z którym państwem nie sąsiaduje Polska? a) Ukrainą b) Litwą c) Łotwą 3) Zaznaczone na mapie województwo to? a) województwo małopolskie b) województwo dolnośląskie c) województwo śląskie 4) Symbolem którego parku narodowego jest zwierzę znajdujące się na zdjęciu? a) Babiogórski b) Pieniński c) Białowieski 5) Rekin tak jak foka należy do ssaków wodnych? a) prawda b) fałsz 6) Węże należą do? a) płazów b) gadów c) ssaków 7) Ptaki należą do zwierząt zmiennocieplnych? a) prawda b) fałsz 8) Zaznacz prawidłową kolejność warstw lasu. a) ściółka, runo, podszyt, korony b) runo, podszyt, ściółka, korony c) podszyt, korony, ściółka, runo 9) Tatry to: a) łańcuch górski b) pasmo górskie c) najwyższy szczyt w Polsce 10) Najwyższa góra w Polsce to: a) Gerlach b) Rysy c) Giewont 11) Najniższe piętro roślinności w górach to: a) regiel dolny b) kosodrzewina c) pogórza 12) Początek rzeki to? a) ujście b) dopływ c) źródło 13) Która rzeka została zaznaczona na mapie? a) Warta b) Odra c) Wisła 14) Jak nazywamy moment, któremu towarzyszy najdłuższy dzień i najkrótsza noc? a) równonoc wiosenna b) przesilenie letnie c) równonoc jesienna 15) Ruch obrotowy Ziemi powoduje zmianę: a) dnia i nocy b) pór roku c) dni i tygodni

Edukacja wczesnoszkolna: przyroda.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?