1) כמה בתי מקדש היו לישראל? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) מי בנה את בית המקדש הראשון? a) דוד b) שלמה c) אברהם d) יוסף הצדיק 3) מי בנה את בית המקדש השני? a) משה רבנו b) עזרא ובני דורו c) פנחס ובני דורו d) צה"ל 4) כמה זמן היה קיים בית המקדש הראשון? a) חמישים שנה b) 64 שנים c) 410 d) 420 5) כמה שנים היה בית המקדש השני? a) 410 b) 420 c) 530 d) 64 6) מי החריב את בית המקדש הראשון a) טיטוס b) קלאודיוס c) נבוכדנאצר d) ערפת 7) מי החריב את בית המקדש השני? a) טיטוס b) נבוזארדן c) נבוכדנאצר d) סדאם חוסין 8) כמה בגדים היו לכהן גדול? a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 9) מספר הקנים שהיו במנורה? a) 7 b) 9 c) 8 d) 6

SHULA בית המקדש

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?