1) Mit mondott Kodály a magyar népdalról? a) Az egyetlen értéket képviselő zene b) Anyanyelvünkhöz hasonló érték c) Felfedezésre váró csoda 2) Az első népdalgyűjtőnk a) Kodály Zoltán b) Bartók Béla c) Vikár Béla 3) Ő találta fel a fonográfot a) Tesla b) Edison c) Vikár Béla 4) Mit mondott Bartók a népi zenéről? a) Egyszerű falusi embereknek való b) Kodály szerettette meg vele c) Összegyűjtése nemzeti érdek 5) Kb. hány magyar népdalt gyűjtöttek össze eddig a Kárpát-medencében? a) 14 000 b) 200 000 c) 260 000 6) Hol találhatóak az összegyűjtött népdalok? a) A Magyar Népzene Tárában b) A Magyar Népművelődési Intézetben c) A Magyar Népdalgyűjtők Társaságánál 7) "Százhangú orgona a magyar népzene, mindenre van hangja a ... a) citerától a furulyáig. " b) szelíd tréfától a tragédiáig. " c) születéstől a halálig." 8) A népdalok ... a) szájról szájra terjednek. b) gyűjtése hazánkban már a XVIII. században elkezdődött. c) szinte mindig kvintváltóak.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?