1) apakah maksud komunikasi dari segi bahasa? a) hubungan secara beradab b) hubungan sesama manusia c) hubungan dengan seseorang d) perhubungan e) hubungan f) hubungan manusia 2) nyatakan maksud bagi ' قَوْلاً لَيِّنًا ' a) kata-kata yang baik b) kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut c) kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa d) kata-kata yang mulia e) kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit f) kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami 3) nyatakan prinsip komunikasi yang betul bagi 'kata-kata yang baik' a) قَوْلاً مَيْسُورًا b) قَوْلًا سَدِيدًا c) قَوْلاً بَلِيغًا d) قَوْلاً لَيِّنًا e) قَوْلاً كَرِيمًا f) قَوْلاً مَعْرُوفًا 4) ' قَوْلاً مَيْسُورًا ' bermaksud a) kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit b) kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa c) kata-kata yang baik d) kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami e) kata-kata yang mulia f) kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut 5) maksud komunikasi dari segi istilah ialah a) perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung b) perhubungan antara dua individu melalui peranataraan seperti emel, surat, radio dan telefon c) perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti emel, surat, radio dan telefon d) perhubungan secara langsung dengan menggunakan perantaraan seperti emel, surat, radio dan telefon e) perhubungan antara dua individu f) perhubungan secara langsung antara dua individu 6) nyatakan hikmah berkomunikasi terhadap individu a) hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persafahaman yang ditunjukkan b) dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur c) menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi d) menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu e) dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul f) dibenci masyarakat 7) pernyataan di bawah merupakan hikmah berkomunikasi terhadap individu KECUALI a) menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu b) dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul c) dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur d) mendapat keredhaan Allah SWT kerana mengamalkan adab yang mulia e) melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain f) meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dengan buruk 8) berdasarkan pernyataan di bawah, manakah BENAR tentang adab berkomunikasi? a) tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya b) dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur c) hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persafahaman yang ditunjukkan d) tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu dumba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya e) perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti emel, surat, radio dan telefon f) dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul 9) nyatakan maksud dalil yang terdapat di prisma ilmu a) menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata 2 yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan b) tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya c) tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu dumba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya d) menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi e) tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan mehupun perintah ibu bapa f) meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dengan buruk 10) berdasarkan pernyataan di bawah, manakah BENAR tentang hikmah berkomunikasi terhadap masyarakat a) tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan mehupun perintah ibu bapa b) dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur c) dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul d) melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain e) kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa f) menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi

ADAB BERKOMUNIKASI

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?