1) 27+49 มีค่าเท่าใด a) 82 b) 68 c) 76 d) 74 e) 71 f) 79 2) 67×39 มีค่าเท่าใด a) 1,658 b) 3,268 c) 3,096 d) 2,613 e) 2,843 f) 1,896 3) 10÷8 มีค่าเท่าใด a) 2.03 b) 1.25 c) 1.83 d) 2.24 e) 1.06 f) 1.98 4) 946−894 มีค่าเท่าใด a) 78 b) 64 c) 59 d) 48 e) 55 f) 52 5) 59×48 มีค่าเท่าใด a) 3,285 b) 2,643 c) 2,957 d) 4,859 e) 2,832 f) 3,351

ทดสอบความรู้

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?