Протоћелије - Прве примитивне ћелије , Епител - Заштитни слој ћелија на површини тела биљка и животиња , Епидермис - Заштитни слој ћелија на површини биљних органа, Еубактерије - Праве бактерије , Археа - Архебактерије или прабактерије, Еукарије - Обухватају протисте, биљке , животиње и гљиве, Животиње - Вишећелијски организми који се активно крећу у потрази за храном, Биљке - Организми који до хране долазе процесом фотосинтезе и који се не крећу активно, Гљиве - Једноћелијски и вишећелијски орагнизми који се хране хетеротрофно и живе сесилним начином живота и имају хитин у ћелијском зиду, Вируси - Организми који се налазе на граници између живог и неживог., Амеба, бичар и трепљар - Организми који спадају у протисте, Дрво живота - Представља везе свих живих бића на основу сродности,

Постанак и развој живота на планети Земљи-шести разред

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?