Δ δ: _ασκάλα, παι_ιά, πό_ι, πο_ήλατο, _ώ_εκα, Θ θ: καλά_ι, μά_ημα, μα_ητής, παρά_υρο, κολοκύ_α,

Φωνολογική Διάκριση δ-θ (2)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?