1) ระบบบำบัดน้ำเสีย a) ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น b) ระบบที่พบในธรรมชาติ 2) ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์ a) ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น b) ระบบที่พบในธรรมชาติ 3) ระบบผลิตไฟฟ้า a) ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น b) ระบบที่พบในธรรมชาติ 4) ระบบลำเลียงน้ำและอาหารในพืช a) ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น b) ระบบที่พบในธรรมชาติ 5) ระบบทางเทคโนโลยี a) ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น b) ระบบที่พบในธรรมชาติ 6) แรงถีบบันไดจักรยาน a) ตัวป้อน (input) b) กระบวนการ (process) c) ผลผลิต (output) d) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 7) การหมุนของโซ่ และล้อของจักรยาน a) ตัวป้อน (input) b) กระบวนการ (process) c) ผลผลิต (output) d) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 8) จักรยานเคลื่อนที่ a) ตัวป้อน (input) b) กระบวนการ (process) c) ผลผลิต (output) d) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 9) ความเร็วของจักรยาน a) ตัวป้อน (input) b) กระบวนการ (process) c) ผลผลิต (output) d) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 10) เทอร์โมสตัท (Thermostat) a) ควบคุมความเร็ว b) ควบคุมอุณหภูมิ c) ควบคุมเวลา d) ควบคุมน้ำหนัก

ระบบทางเทคโนโลยี BY ครูดา

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?