1) คำใดที่หมายถึงดอกไม้ a) ทินกร b) พาชี c) สกุณา d) บุหงา 2) คำใดที่หมายถึงพระอาทิตย์ a) พาชี b) วาโย c) ทินกร d) บังอร 3) คำใดที่หมายถึงช้าง a) วาโย b) กุญชร c) สกุณา d) บังอร 4) คำใดที่หมายถึงผู้หญิง a) บังอร b) ราชสีห์ c) กุญชร d) พฤกษ์ 5) คำใดที่หมายถึงนก a) สกุณา b) กุญชร c) อัคคี d) บังอร 6) คำใดที่หมายถึงม้า a) วาโย b) บุหงา c) พาชี d) ทินกร 7) คำใดที่หมายถึงสิงโต a) ราชสีห์ b) พาชี c) กุญชร d) ทินกร 8) คำใดที่หมายถึงลม a) ทินกร b) วาโย c) กุญชร d) บุหงา 9) คำใดที่หมายถึงไฟ a) พฤกษ์ b) อัคคี c) ทินกร d) กุญชร 10) คำใดที่หมายถึงต้นไม้ a) พาชี b) พฤกษ์ c) อัคคี d) บังอร

คำและความหมาย

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?