Create better lessons quicker
1) Ble mae Dyffryn Marwolaeth? a) Cymru b) Califfornia a Nevada c) Efrog Newydd d) Awstralia 2) Beth ydy'r tymheredd uchaf a recordiwyd yn Nyffryn Marwolaeth? a) 56.7 gradd Celsius  b) 57.2  gradd Celsius c) 58.4 gradd Celsius  3) Beth roedd pobl yn bwriadu chwilio amdano yng Nghaliffornia yn 1849?  a) arian b) aur c) copr 4) Pa fath o gerbyd ddylech chi ei yrru er mwyn gwneud y mwyaf o'r Dyffryn? a) Car tair olwyn b) Bws c) car gyriant pedair olwyn 5) Ydy Dyffryn Marwolaeth yn Barc Cenedlaethol? a) Ydy b) Nac ydy 6) Faint o law sy'n cwympo yn y Dyffryn dros gyfnod o flwyddyn? a) 5 cm b) mwy na 5cm c) llai na 5 cm

Dyffryn Marwolaeth

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives