1) Što su prometni znakovi? a) Znakovi koji prenose poruke samo vozačima b) Znakovi koji prenose poruke samo pješacima c) Znakovi koji prenose poruke pješacima i vozačima 2) Prometna sredstva su vozila za prijevoz putnika i robe. a) DA b) NE 3) Kuda se kreću prometna sredstva? a) Samo cestom. b) Cestom, prugom, vodom izrakom. c) Cestom i prugom. 4) Kako se ponašamo u prometnim sredstvima? a) Ometamo vozača. b) Glasno pričamo. c) Pristojno. 5) Prometni znakovi zabrane imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 6) Prometni znakovi upozorenja imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 7) Prometni znakovi obavijesti imaju oblik a) trokuta b) kruga c) pravokutnika ili kvadrata 8) Prometne znakove moramo poštovati zbog a) zabave b) naše sigurnosti c) dolaska u školu na vrijeme 9) O sigurnosti pješaka i vozača u prometu brine a) kontrolor leta b) prometni policajac c) mornar

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?