1) Jesi li ikada putovao vlakom a) DA b) NE 2) Kuda prometuje vlak? a) Šumom b) Željezničkom prugom c) Kuda i sva prometna sredstva 3) Od čega se sastoji vlak? a) Od perona b) Od Vagona i od lokomotive c) Od pruge 4) Kako se zovu vlakovi koji prevoze putnike? a) Putnički vlakovi b) Vlak u snijegu c) Teretni vlakovi 5) Da li vlakovi mogu prevoziti još nešto osim putnika? a) DA b) NE 6) Kako se zovu vlakovi koji ne prevoze putnike? a) Robni vlakovi b) Željezni vlakovi c) Teretni vlakovi 7) Kako se zove mjesto gdje ulazimo ili izlazimo s vlaka? a) Željeznički kolodvor b) Vlakovođa c) Ponton 8) Gdje se nalaze blagajna, čekaonica, garderoba? a) U vlaku b) U zgradi željezničkog kolodvora c) U prometnom uredu 9) Gdje pratimo odlazak i dolazak vlakova? a) Na ulici b) Na voznom redu c) U putnoj karti 10) Po čemu se vlak kreće? a) Po mlaznicama b) Po kamenju c) Po tračnicama 11) Tko se brine o redovitom dolasku i odlasku vlakova? a) Prometnik b) Policajac c) Kolovođa 12) Što radi strojovođa? a) Popravlja strojeve b) Naplaćuje karte c) Upravlja vlakom 13) Kondukter u vlaku pregledava? a) Karte b) Marke c) Torbe 14) Prolazi li željeznička pruga kroz tvoje mjesto? a) DA b) NE 15) Ima li svaki grad željeznički kolodvor? a) DA b) NE 16) Što doznajemo iz putne karte? a) Doznajemo mjesto polaska i mjesto dolaska b) Vrijeme putovanja, cijenu karte c) Doznajemo da li je vlak putniči ili teretni

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?