Create better lessons quicker
1) Mjesto u kojima pristaju i isplovljavaju brodovi zove se: a) brodska luka b) Vela Luka c) svjetionik 2) U luci su brodovi zaštićeni: a) od pogleda b) od morskih pasa c) od valova i vjetrova 3) U brodskoj luci se: a) kupaju putnici b) ukrcaju i iskrcaju putnici i roba c) prelazi s broda na brod 4) Što prevozi putnički brod? a) Automobile i putnike b) Teret c) Putnike 5) Brod koji prevozi vozila i putnike zove se: a) trajekt b) katamaran c) gajeta 6) Što prevoze teretni brodovi? a) Prevoze sve putnike b) Prevoze samo djecu c) Prevoze različite vrste tereta 7) Što radi kapetan broda? a) Upravlja brodom b) Upravlja putnicima c) Popravlja neki kvar na brodu 8) Što rade mornari na brodu? a) Sjede i gledaju u vodu b) Obavljaju razne poslove c) Upravljaju brodom 9) Što je potrebno kupiti da bi se mogli voziti brodom? a) Autobusnu kartu b) Brodsku kartu c) Soka i slatkiše 10) Prema kakvom redu teče putovanje? a) Plovidbenom redu b) Gore ili dolje c) Voznom redu 11) Kako se trebamo ponašati tijekom plovidbe? a) Šetamo po plovilu gore dolje b) Trebamo se ponašati pristojno  c) Možemo raditi sve što god želimo 12) Zašto trebamo biti posebno oprezni na brodu? a) Zato što mornari žele da smo mirni b) Ne moramo biti oprezni c) Da ne bi upali u vodu i utopili se 13) Brod na slici je: a) trajekt b) kruzer c) putnički brod 14) Brod na slici je: a) teretni brod b) trajekt c) putnički brod 15) Brod na slici je: a) trajket b) putnički brod c) teretni brod 16) Imaš li u svojem mjestu luku? a) DA b) NE 17) Koji brodovi mogu pristati u luku u tvom mjestu? a) Teretni b) Putnički, turistički c) Trajekt 18) Jesi li se ikada vozio brodom? a) DA b) NE 19) Gdje se nalazi najbliža trajektna luka? a) U Splitu b) U Zagrebu c) U Makarskoj

Putujemo brodom (2.r)

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c