ਪਿਆਜ਼, ਸਿਤਾਰ, ਲਿਖ, ਦਿਲ, ਮਿਰਚ, ਮਹਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਗਿਟਾਰ, ਮਿਠਾਸ,

ਆਓ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ-

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?