1) Atur cara dalam penghawa dingin digunakan untuk a) mengira jumlah masa pendingin hawa digunakan b) mengesan berat muatan kain c) menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan d) menetapkan dan menyelaraskan suhu bilik 2) Antara berikut, manakah contoh peralatan harian yang menggunakan atur cara komputer? a) Lampu b) Alat pemanas air c) Mesin pengisar d) Basikal 3) Fungsi-fungsi dalam peralatan digital oleh atur cara komputer yang terdapat dalam ____________ peralatan tersebut. a) komputer benam b) komputer atas meja c) komputer riba d) komputer pintar 4) Setiap peralatan digital mempunyai __________ yang telah diprogramkan. a) mikropemproses b) cip RAM c) mikropengawal d) cip mikropengawal 5) Antara berikut, manakah bukan operasi bagi mesin minuman layan diri? a) Mengira jumlah bayaran b) Membenarkan minuman dipilih c) Mempelbagaikan cara bancuhan d) Mengeluarkan baki wang 6) Alatan dalam pernyataan di atas mungkin terdapat dalam a) televisyen pintar b) ketuhar gelombang mikro c) jam penggera digital d) pembersih vakum robotik 7) Atur cara komputer merupakan __________ a) set arahan yang tidak wajib diikuti. b) jadual menyelenggara komputer. c) set arahan untuk mencapai sesuatu matlamat. d) set arahan kepada komputer untuk melaksanakan sesuatu tugasan. 8) Atur cara komputer ditulis oleh _________. a) pereka grafik. b) pengaturcara. c) pelukis pelan. d) jurutera. 9) Aktiviti harian manakah yang tidak memerlukan atur cara komputer untuk melakukannya. a) Mengimbas kod bar b) Mencetak dokumen c) Membeli tiket di mesin layan diri d) Menunggang basikal ke sekolah 10) Susun atur cara komputer pada mesin minuman layan diri dengan betul. a) I, II, III, IV b) II, III, I, IV c) III, II, IV, I d) IV, II, I, III

Pangaturcaraan - TMK tahun 6

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?