Create better lessons quicker
1) Koja je oznaka za silu? a) F b) V c) P 2) Kakva magnetska sila može biti: a) privlačna b) obojna c) sve navedeno 3) Koja je mjerna jedinica za silu? a) metar b) metar kubični c) kilogram d) njutn 4) Što rade istoimeni magnetski polovi? a) odbijaju se b) privlače se c) sve navedeno 5) Koja sila djeluje pri pisanju olovkom po papiru? a) sila trenja b) magnetska sila c) električna sila 6) Što su elastična tijela? a) ona tijela koja se nakon deformacije mogu vratiti u prvobitni položaj b) ona tijela koja se nakon deformacije ne mogu vratiti u prvobitni položaj 7) Od čega se sastoji dinamometar? a) elastične opruge b) mjerne ljestvice (skale) na kojoj su označeni njutni c) sve navedeno 8) Kako glasi izraz za težinu? a) G= m*g b) nije navedeno 9) Što mora imati sila da je vektorska veličina? a) smjer b) hvatište c) iznos d) sve navedeno 10) Težina tijela mjeri se: a) vagom b) dinamometrom c) menzurom 11) Težina i sila teža razlikuju se u: a) iznosu b) hvatištu c) smjeru d) mjernoj jedinici

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c