Rzeczpospolita obroniła swoją niepodległość., Pięć lat zmagań doprowadziło polską gospodarkę do ruiny., Zmalał handel zbożem - zyski szlachty spadły., Wsie i miasta zostały spalone, wojny pochłonęły wiele ofiar śmiertelnych., Szwedzi wywieźli z naszego kraju cenne dzieła sztuki, tkaniny, księgozbiory..

XVII wiek- skutki konfliktów zbrojnych

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?