1) Penyembelihan dalam bahasa Arab a) Al-Ahzab b) Az-Zakat c) Az-Zakah d) Al-Zaroh e) Al-Zafah f) Az-Zaman 2) Dasar hukum penyembelihan a) QS.Al-Maidah ayat 7 b) QS.Al-Maidah ayat 6 c) QS.Al-Maidah ayat 5 d) QS.Al-Maidah ayat 4 e) QS.Al-Maidah ayat 3 f) QS.Al-Maidah ayat 2 3) Rukun Penyembelihan a) Uang hasil pembayaran hewan b) Hewan yang di sembelih c) Orang yang melihat penyembelihan d) Anak kecil e) Belum dewasa f) Tempat penyembelihan 4) Syarat orang yang menyembelih a) Muslim b) Tidak sehat akalnya c) Anak kecil d) Wanita e) Belum baligh f) sakit 5) Sunnah dalam penyembelihan kecuali... a) Menghadap kiblat b) Memotong dengan alat yang tajam c) Membaca basmalah d) Membaca shalawat e) Memotong dua urat yang dileher hewan f) Memotong leher hewan sampai putus

Kuis Materi Pertama (Penyembelihan Hewan)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?