1) Δε μας ενημέρωσε ακόμα αν θα έρθει στη εκδρομή. Η δευτερεύουσα πρόταση είναι: a) ειδική b) χρονική c) πλάγια ερωτηματική d) υποθετική 2) Είναι αναγκαίο να έρθετε μαζί μας. Το να έρθετε μαζί μας είναι: a) υποκείμενο του είναι αναγκαίο b) αντικείμενο του είναι αναγκαίο c) κατηγορούμενο του είναι αναγκαίο d) τελική δευτερεύουσα πρόταση 3) Αντιγράφω: Βρίσκω την προστακτική αορίστου β' προσώπου ενικού αριθμού: a) αντιγράψτε b) αντέγραψε c) αντίγραφε d) αντίγραψε 4) Η πωλήτρια του έδωσε το παντελόνι για δοκιμή. Το ρήμα της πρότασης είναι: a) μονόπτωτο b) δίπτωτο c) απρόσωπο d) αμετάβατο 5) Θα σας ακολουθήσω, αν ο καιρός είναι αίθριος. Η δευτερεύουσα πρόταση είναι: a) πλάγια ερωτηματική b) βουλητική c) υποθετική d) τελική 6)  Ήθελα να ξέρω τι κάνεις a) Αντικείμενο στο ρήμα ήθελα b) Υποκείμενο στον ρηματικό τύπο να ξέρω c) Επεξήγηση στο ρήμα ήθελα d) Αντικείμενο στον ρηματικό τύπο να ξέρω 7) Παρακολουθώ τις εξελίξεις της συνεχ___ς μείωσης των ρύπων και τα δηλητηριώδ__ αέρια. a) ούς, η b) ής, ες c) ούς, ες d) ής, η 8) Πρέπει να καταβάλεις τη διπλάσια προσπάθεια: a) Τακτικό αριθμητικό b) Αναλογικό αριθμητικό c) Πολλαπλασιαστικό αριθμητικό d) Απόλυτο αριθμητικό 9) Μου φαίνεται εύκολο το πρόβλημα: a) επιθετικός προσδιορισμός b) κατηγορούμενο c) αντικείμενο d) υποκείμενο 10) Επιβάλλεται να προσέχουμε στο μάθημα. a) μεταβατικό ρήμα b) συνδετικό ρήμα c) αμετάβατο ρήμα d) απρόσωπο ρήμα

Συντακτικό Ι-Στ τάξη

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?