Create better lessons quicker
Minst tre olika toner som spelas samtidigt - Ackord, Toner i en bestämd ordningsföljd, kan spelas eller sjungas - Melodi, Ackord eller skala som låter "glatt" - Dur, Ackord eller skala som låter "ledset" - Moll, Ett sätt att "skriva" musik, som ett språk med egna tecken - Noter, En uppsättning toner ordnade som en "trappa" eller "stege" - Skala, Hitta på eget och nytt "i stunden" - Improvisera, Musikens hastighet - Tempo, Inledning av en låt (förspel) - Intro, Avslutning på en låt - Outro,

Musikbegrepp 1 alternativ

by Ricovision

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives