Create better lessons quicker
För att starta samtidigt räknar man t.ex. till 4 i låtens tempo - Inräkning, Del av låt som återkommer flera gånger med samma text och melodi - Refräng, Att spela eller sjunga på exakt rätt ställe - Timing, En bestämd kombination av olika notvärden - Rytm, Indelning av pulsen, t.ex. 4/4-takt eller 3/4-takt - Taktart, Musikens "hjärtslag" - Puls, Hur starkt eller svagt ljudet är - Volym, Spela till någon annan - Ackompanjera, Del av låt som låter annorlunda, som "sticker ut" - Stick, En upprepning - Repris,

Musikbegrepp 2 Alternativ

by Ricovision

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives