1) Δεν ξέρω γιατί κλαις. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 2) Ας πρόσεχες, να μην τα πάθαινες όλα αυτά. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 3) Ενώ δεν είναι πλούσιος, ζει ευτυχισμένος! a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 4) Αν χρειάζεσαι χρήματα, προσφέρομαι να σου τα δώσω εγώ. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 5) Θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 6) Δεν μπορούμε να σε περιμένουμε άλλο. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 7) Δείξε λίγη αγάπη, ας είναι και για μια στιγμή. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 8) Μου φώναξε τόσο, που τρόμαξα. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 9) Λυπόμουν, γιατί δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 10) Μην πας, αν θέλεις το καλό σου! a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 11) Αν διαβάσεις συστηματικά, θα περάσεις στις εξετάσεις. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 12) Καθυστέρησε, γιατί έχασε το λεωφορείο. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 13) Μολονότι έφτασε καθυστερημένος, πρόλαβε τη συνάντηση. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 14) Αν δεν είχε τα παιδιά της, θα ήταν ολομόναχη στον κόσμο. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 15) Απέτυχες στις εξετάσεις, γιατί δεν είχες προετοιμαστεί σωστά. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 16) Αν και ζούσε στη Γερμανία, δεν ήξερε καλά τη γλώσσα. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 17) Έκανε οικονομίες, ώστε να αγοράσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 18) Και να μη με άφηνε, εγώ θα το έκανα. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 19) Αν ήσουν φίλος, θα με βοηθούσες. a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική 20) Αν δεν τον γνώριζα καλά, θα τον πίστευα! a) αποτελεσματική- συμπερασματική b) αιτιολογική c) εναντιωματική- παραχωρητική d) υποθετική e) βουλητική

Δευτερεύουσες Εξαρτημένες προτάσεις 1

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?