Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, Menghormati hak orang lain,

PKN :Nilai-Nilai Panc asila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?