1953 r. - śmierć Stalina, 8 marca 1968 r. - Odbył się wiec protestacyjny studentów UW., sierpień 1980r. - Miesiąc, który przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień., Wydarzenie, które było impulsem dla studenckich protestów - Tzw. sprawa „Dziadów”., 14 grudnia w Stoczni Gdańskiej - Wybuchł strajk związany z ogłoszeniem podwyżki na artykuły pierwszej potrzeby., Najważniejszy postulat z sierpnia 1980r.  - Powstanie, niezaleznych od wladz zwiazkow zawodowych, Natolińczycy - kto to - Politycy, którzy uważali, że śmierć Stalina ma wzmocnić stalinizm., Puławianie - ich cel - Dążyli do liberalizacji systemu komunistycznego., Ile postulatów sformułował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy? - 21, Bezpośrednia przyczyna protestu w czerwcu 1976r. - Drastyczna podwyżka cen wielu artykułów spożywczych i niesprawiedliwe rekompensaty oraz arogancja władzy.,

SPOŁECZNE BUNTY W CZASACH PRL-U

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?