krštenje - 1. Događaj o kojem smo učili, bijela haljina - 2. Oblači ju onaj koji se krstio, svijeća - 3. Upalimo je na krštenju., voda - 4. Polijeva se po glavi., dijete - 5. Roditelji ga donose na krštenje., svećenik - 6. On te je krstio., kumovi - 7. Držali su te na krštenju., roditelji - 8. Žele krštenje za svoje dijete, Crkva - 9. Po krštenju postajemo članovi...,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?