1) Rośliny które wytwarzają nasiona to a) mchy b) paprotniki c) nagonasienne d) okrytonasienne 2) Kwiaty posiadają: a) nagonasienne b) mchy c) okrytonasienne d) paprotniki 3) Rolą nasion NIE JEST a) rozprzestrzenianie się gatunków b) przechowywanie zapasu pokarmu dla dorosłej rośliny c) rozmnażanie d) przetrwanie gatunków w niekorzystnych warunkach 4) Gatunki nagonasienne to: a) sosna b) brzoza c) malina d) świerk e) modrzew f) klon 5) Większość nagonasiennych to drzewa i krzewy iglaste, gatunkiem nagonasiennym liściastym jest a) żywotnik b) jałowiec c) jodła d) kosodrzewina e) cis f) miłorząb 6) Cechą igieł NIE JEST a) ograniczanie parowanie wody b) gromadzenie zapasów pokarmu c) odporność na mrozy d) odporność na susze 7) Gatunkiem nagonasiennym, który traci wszystkie igły na zimę jest a) sosna b) świerk c) modrzew d) jałowiec e) miłorząb f) żywotnik 8) Większość nagonasiennych prowadzi fotosyntezę nawet zimą a) tak b) nie 9) elementem budowy sosny NIE JEST a) zarodnia b) pień c) korona d) kwiatostan męski e) kwiatostan żeński f) korzeń 10) szyszka u nagonasiennych powstaje z a) igieł b) kwiatostanu męskiego c) nasion d) kwiatostanu żeńskiego 11) Nasiona u wielu nagonasiennych znajdują się a) w kwiecie b) na spodniej stronie liści c) na łuskach szyszek d) w zarodniach 12) Nasienie sosny jest zaopatrzone w skrzydełko ponieważ a) dzięki temu nasienie może być przenoszone przez wiatr b) nie ma skrzydełka c) zwabia wiewiórki d) dzięki niemu owoce sosny mogą być przenoszone przez wiatr 13) Czy nagonasienne mają owoce? a) tak, są nimi szyszki b) nie, szyszka to nie owoc c) tak, mają i szyszki i owoce 14) Wybierz odpowiedzi, w których wskazana jest rola nagonasiennych w przyrodzie a) pochłaniają dwutlenek węgla b) produkują tlen c) są pokarmem dla różnych organizmów d) są schronieniem dla różnych organizmów e) stabilizują temperaturę f) zapobiegają powodziom 15) Wybierz dziedziny,w których wykorzystujemy nagonasienne a) budownictwo b) kosmetyka c) medycyna d) ogrodnictwo e) ochrona nasypów i wydm f) krawiectwo 16) kwiat u roślin nagonasiennych służy do a) pięknego wyglądania b) rozsiewania się c) rozmnażania bezpłciowego d) rozmnażania płciowego 17) Nazwa nagonasienne pochodzi od a) nasion schowanych w owocu b) nasion nieosłoniętych, znajdujących się na łuskach szyszek c) nasion bez łupiny nasiennej

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?