1) Apa yang dimaksud dengan Tajwid? (What is Tajweed?) a) Membaguskan (Smarten) b) Membenarkan (Justify) c) Memperbaiki (Repair) d) Menemukan (Find) e) Mengajarkan (Teach) f) Menjaga keaslian (Maintain authenticity) 2) Apa yang dimaksud dengan haq huruf? (What is meant by letter haq?) a) Sifat bawaan (Innate Traits) b) Sifat melekat (clinging nature) c) Sifat yang ada (Existing nature) d) Sifat Asli (Real Nature) e) Sifat terbaik (Best traits) 3) Contoh haq huruf? (Example of Letter Haq?) a) Saktah, Hamzah Qotha, hamzah washal b) Jahr, isti'la, Istifal c) Tashil, Naql, Imalah d) Idghom, Iqlab, Idzhar e) Nun Wiqoyah, Mad baddal f) mad aridlish shukuun, Isti'la, Istifal, imalah 4) Apa yang dimaksud dengan Mustahaq Huruf? (What is meant by Mustahaq Letters?) a) Sifat yang nampak jika perlu (Visible nature if necessary) b) Sifat yang nampak sewaktu-waktu (Traits that appear at any time) c) Sifat yang selalu nampak (Traits that are always visible) d) Sifat yang selalu berdampingan (Traits that are always side by side) e) Sifat yang selalu asli (Always original) f) Sifat terbaik yang selalu muncul (The best traits that always appear) 5) Berikan contoh Mustahaq Huruf! (Give an example of Mustahaq Letters!) a) Saktah, Hamzah Qotha, hamzah washal, alif dan nun b) mad aridlish shukuun, Isti'la, Istifal, imalah c) Tashil, Naql, Imalah, mad baddal d) Nun Wiqoyah, Mad baddal, tafkhim e) Tafkhim, Tarqiq, Idghom, idzhar f) Nun Wiqoyah, Mad baddal 6) Hukum mempelajari Ilmu Tajwid secara teori adalah.. (The law of studying Tajweed in theory is..) a) Fardhu Kifayah b) Wajib c) Fardhu 'ain d) Sunnah Muakkad e) Sunnah f) Haram 7) Hukum membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah Ilmu Tajwid adalah... (The law of reading the Qur'an in accordance with the rules of Tajweed Science is...) a) Wajib b) Fardhu Kifayah c) Fardhu 'ain d) Haram e) Sunnah f) Sunnah Muakkad 8) وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا adalah... a) QS. Muzzammil ayat 1 b) QS. Muzzammil ayat 2 c) QS. Muzzammil ayat 3 d) QS. Muzzammil ayat 4 e) QS. Muzzammil ayat 5 f) QS. Muzzammil ayat 6 9) Sebutkan salah satu keistimewaan Ilmu Tajwid! (Mention one of the privileges of Tajweed!) a) Tolak ukur kualitas pekerjaan seorang muslim (The benchmark for the quality of a Muslim's work) b) Sebaik-baik kesibukan (The best busy) c) Tolak ukur keimanan seorang muslim (The benchmark of a Muslim's faith) d) Akan turun malaikat untuk memberi rizki (Angels will descend to give sustenance) e) akan turun sakinah dan dikabulkan keinginan kita (will go down sakinah and our wishes will be granted) 10) Manakah yang bukan termasuk tempat keluar huruf? a) Rongga mulut b) Rongga tenggorokan c) lidah d) tenggorokan e) dua bibir f) rongga hidung 11) Huruf yang keluar dari Tenggorokan adalah... a) ء ه غ ج ع خ b) ج ش ي c) ء ه ع ح غ خ d) ي ن م و e) ت ط د

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?