מסה - כמות החומר בגוף, נפח - המקום שהחומר תופס במרחב, סמ"ק - יחידה למדידת נפח, גרם - יחידה למדידת מסה, משורה - כלי למדידת נפח של נוזל, מאזניים - כלי למדידת מסה, קילוגרם - אלף גרם, ליטר - אלף מיליליטר, מזרק - מכשיר למדידת נפח תרופה, התכה - שינוי מצב הצבירה ממוצק לנוזל, המראה - שינוי מצב הצבירה ממוצק לגז, הקפאה - שינוי מצב הצבירה מנוזל למוצק, התעבות - שינוי מצב הצבירה מגז לנוזל, התאדות - שינוי מצב הצבירה מנוזל לגז, מיליליטר - אחד סמ''ק,

תרגול מסה נפח ומצבי צבירה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?