1) why a) dlaczego b) piosenkarz c) Ja nie chcę być... d) projektant mody 2) a photographer a) Ja chcę być... b) budowniczy c) projektant mody d) fotograf 3) a mechanic a) tancerka baletu b) Kim on/ona chce być? c) dlaczego d) mechanik 4) a builder a) budowniczy b) gwiazda filmowa c) Kim chcesz być? d) dlaczego 5) a firefighter a) strażak b) budowniczy c) piosenkarz d) gracz koszykówki 6) a film star a) programista komputerowy b) gwiazda filmowa c) Kim on/ona chce być? d) Kim chcesz być? 7) a ballet dancer a) tancerka baletu b) fotograf c) Ja chcę być... d) gracz koszykówki 8) a basketball player a) mechanik b) gracz koszykówki c) budowniczy d) Ona/On chce być... 9) What do you want to be? a) prawnik b) strażak c) Ja chcę być... d) Kim chcesz być? 10) What does he/she want to be? a) tancerka baletu b) piosenkarz c) stolarz d) Kim on/ona chce być? 11) I want to be... a) Ja chcę być... b) tancerka baletu c) mechanik d) dziennikarz 12) I don't want to be... a) Ja nie chcę być... b) prawnik c) budowniczy d) On/Ona nie chce być... 13) She/He wants to be... a) Ona/On chce być... b) tancerka baletu c) Kim chcesz być? d) fotograf 14) He/She doesn't want to be.. a) On/Ona nie chce być... b) programista komputerowy c) Ja nie chcę być... d) projektant mody 15) a journalist a) Ona/On chce być... b) mechanik c) dziennikarz d) Ja nie chcę być... 16) a singer a) Ja chcę być... b) Ona/On chce być... c) mechanik d) piosenkarz 17) a fashion designer a) projektant mody b) budowniczy c) On/Ona nie chce być... d) piosenkarz 18) a lawyer a) Ja chcę być... b) piosenkarz c) Kim chcesz być? d) prawnik 19) a carpenter a) prawnik b) programista komputerowy c) Ja chcę być... d) stolarz 20) a computer programmer a) Kim on/ona chce być? b) programista komputerowy c) gracz koszykówki d) stolarz

Poptropica 4, unit 5 (1) boxes

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?