Create better lessons quicker
TROJANSKI KONJ - VIRUS, SPOMINJE SE ŽIVOTINJA, USB - MALA STVAR NA KOJU STAVLJAMO RAZNE DATOTEKE, WEB MAIL - MAIL KOJI KORISTIMO U ŠKOLI, DOKUMENTI - MOJI...(MAPA KOJA SE DOBIJE UZ RAČUNALO), POWER - ...POINT 2010, BOJANJE - APLIKACIJA ZA BOJANJE, ZAPIS NA DISKU - ŠTO JE DATOTEKA, PEJZAŽ - ... ILI PORTRET, UMETNI - ... SLIKU, MREŽA - BEŽIĆNA...,

luna krizaljka

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c