TERTIB - KESEPULUH, MEMBACA BASMALAH - PERTAMA, BERKUMUR KUMUR - KETIGA, KEEMPAT - MEMASUKKAN AIR KEDALAM HIDUNG DAN MENGELUARKANNYA, KETUJUH - MENYAPU AIR DI SEBAHAGIAN KEPALA, MEMBASUH KAKI - KESEMBILAN, MENYAPU TELINGA - KELAPAN, KEDUA - MEMBASUH TANGAN HINGGA PERGELANGANNYA, NIAT DAN BASUH MUKA - KELIMA, KEENAM - MEMBASUH TANGAN HINGGA SIKU,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?