hic Romanus - ovaj Rimljanin, haec vox - ovaj glas, hoc genus - ovaj rod, ipsi dei - sami bogovi, ipse imperator - sam vojskovođa, post istam pugnam - nakon te bitke, isdem temporibus - u isto vrijeme (u ista vremena), eundem virum - istog muškarca, eadem urbs - isti grad, idem nomen - isto ime, idem poeta - isti pjesnik, eiusdem urbis - istog grada, eodem nomine - istim imenom, eorundem poetarum - istih pjesnika, ispis imperatoribus - samim vojskovođama, has voces - ove glasove, quorum - kojih (čiji), cuius - kojeg,koje,kojeg (čiji), cui - kojem, kojoj,kojem, quem - kojeg,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?