1) Berikut adalah harta benda awam kecuali a) b) c) d) 2) Gunakan telefon awam dengan ................... a) ganas b) kasar c) cermat d) rosakkannya 3) Pastikan kita tidak ........................ peralatan mainan di taman permainan. a) merosakkan b) membersihkan c) menjaga d) menghargai 4) Antara berikut adalah adab terhadap harta benda awam kecuali a) Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakkan b) Menconteng kerusi di perhentian bas c) Bertimbang rasa terhadap pengguna lain d) Mematuhi peraturan yang ditetapkan 5) Cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam kecuali a) Memberikan pendidikan agama yang sempurna b) Mengendahkan segala nasihat orang sekeliling c) Menunjukkan contoh teladan yang baik d) Bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat 6) Berikut adalah akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam kecuali a) Berlaku pembaziran b) Ekonomi negara terjejas c) Orang memandang tinggi kepada kita d) Masyarakat berpecah belah 7) Berikut adalah kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam kepada individu a) Melatih diri supaya berdisiplin b) Menaikkan imej negara c) Menjimatkan kos penyelenggaraan d) Mewujudkan suasana harmoni 8) Berikut adalah kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam kepada masyarakat a) Menaikkan imej negara b) Melatih diri supaya berdisiplin c) Menjimatkan kos penyelenggaraan d) Mewujudkan suasana harmoni 9) Berikut adalah kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam kepada negara a) Mewujudkan suasana harmoni b) Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaaan harta benda awam dalam tempoh yang lama c) Menaikkan imej negara d) Melatih diri supaya berdisiplin 10) Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlulah bersyukur dan berterima kasih atas segala ............... yang diberikan a) kemudahan b) kerosakkan c) kesengsaraan d) kekurangan

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?