Co to jest gatunek zwornikowy?, Jaki rodzaj bioróżnorodności występuje w lesie iglastym?, Hodowla gołębi tego samego gatunku to przykład różnorodności..., Wymień dwie przyczyny rozkładu bioróżnorodności na Ziemi., Czym różni się współczesne wymieranie gatunków od poprzednich wymierań? (3), Kto głównie ponosi odpowiedzialność za współczesne wymieranie gatunków?, Co to jest gatunek obcy?, Wymień 3 przykładowe gatunki uważane za obce., Co to jest gatunek inwazyjny?, Wymień 3 przykładowe gatunki uważane za inwazyjne., Czy współczesne rolnictwo powoduje wzrost bioróżnorodności? Podaj dwa argumenty., Co to jest efekt kaskadowy?, Co się stanie, gdy wyeliminujemy biedronki z tego łańcucha? (liść-mszyca-biedronka), Wymień 3 przykładowe gatunki zwierząt, których nie zobaczymy w Polsce., Wymień 3 przykładowe gatunki zwierząt, których nie zobaczymy na świecie., Co jest zapisane w Czerwonej księdze?, Wymień 4 znane Ci motywy ochrony przyrody., O czym mówi hipoteza Gai?, O czym mówi hipoteza Medei?, Co to jest konformizm?, Wymień znane Ci rodzaje ochrony przyrody ze względu na zakres objętych ochroną el.przyrody., Czym różni się ochrona czynna od biernej?, Czym różni się ochrona ścisła od częściowej?, Kiedy potrzebna jest ochrona czynna? (2 przykłady), Czym różni się ochrona in situ od ochrony ex situ?, Co to jest restytucja?, Co to jest reintrodukcja?, Wymień przykład gatunku, który był reintrodukowany w Polsce., Wymień 4 cele ochrony przyrody., Co to jest Park Narodowy?, Jaki obszar min. zajmuje Park Narodowy?, Kto ustanawia Parki Narodowe w Polsce?, Co to jest otulina?, Podaj nazwę największego Parku Narodowego w Polsce., Podaj nazwę najmniejszego Parku Narodowego w Polsce, Podaj nazwę najstarszego Parku Narodowego w Polsce., Podaj nazwę najmłodszego Parku Narodowego w Polsce, Co to jest rezerwat przyrody?, Kto powołuje rezerwaty przyrody?, Co to jest park krajobrazowy?, Kto powołuje parki krajobrazowe?, Jaki park krajobrazowy znajduje się niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego?, Co to jest obszar chronionego krajobrazu?, Wymień 4 gatunki roślin chronionych w Polsce., Wymień 4 gatunki zwierząt chronionych w Polsce., Wymień 4 gatunki grzybów i porostów chronionych w Polsce., Co to jest użytek eklogiczny?, O czym mówi idea zrównoważonego rozwoju?, Co jest zapisane w Agendzie 21?, O czym mówi konwencja ramsarska?.

Ochrona przyrody- powtórzenie wiadomości! ;)

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?