kürtmenet - Egy kísérettípus, melyben minden hanghoz megadott hang társul. Egy rézfúvós hangszerről kapta a nevét., szekvencia - Egy rövid dallam ismétlődése mindig egy hanggal lejjebb vagy feljebb., augmentálás - Egy ritmus értékeink megduplázása, diminuálás - Egy ritmus értékeinek megfelezése, tonika - A 3 funkció közül a legalapvetőbb: az I. fokra épülő hangzat, periódus - Többnyire 8 ütemes zenei egység, mely kérdésből és válaszból áll, szűkített - Ezt a hármashangzatot úgy szolmizáljuk: t,-r-f, vezetőhang - A hangsor alaphangja alatti félhang, szeptim - Hét hangnyi távolság, nagyterc - Ezzel a hangközzel kezdődik a Boci, boci tarka (szóköz nélkül), Mozart - a bécsi klasszicizmus egyik zeneszerzője; legismertebb műve: A varázsfuvola,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?