1) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) ασβός b) αζβός 2) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) έσβησα b) έζβησα 3) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) κρεμασμένες b) κρεμαζμένες 4) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) Ιζμήνη(όνομα) b) Ισμήνη(όνομα) 5) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) ζγουρομάλλα b) σγουρομάλλα 6) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) σβούρα b) ζβούρα 7) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) ζβηστό b) σβηστό 8) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) Κοσμάς(όνομα) b) Κοζμάς(όνομα) 9) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) κάθιζμα b) κάθισμα 10) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) κόσμος b) κόζμος 11) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) ζάχαρη b) σάχαρη 12) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) σεισμός b) σειζμός 13) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) κόζμημα b) κόσμημα 14) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) μαζεύω b) μασεύω 15) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) κουραζμένη b) κουρασμένη 16) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) ξύρισμα b) ξύριζμα 17) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) πότισμα b) πότιζμα 18) Ποια λέξη είναι σωστά γραμμένη; a) Ζμαρώ(όνομα) b) Σμαρώ(όνομα)

Σίγμα ή ζήτα; σμ-σβ-σγ (Κίτσιου Σωτηρία)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?